De Zandberg en de directe omgeving zijn toe aan een volwaardige opwaardering

De opening van de nieuwe sport- en jeugdaccommodatie, samen met het cultuurcentrum, de goed draaiende horecazaken en winkels vragen en verdienen een volwaardige opwaardering.

Wij (OpenVLD Zele) juichen de geplande opwaardering toe en wijzen op een aantal alternatieve mogelijkheden om deze site een echte boost te geven. In onze visie blijven daarbij de volgende uitgangspunten belangrijk: voldoende parkeermogelijkheid, mogelijkheid tot omvorming naar een groot evenementenplein, goede bereikbaarheid van de site en bovendien een veilige omgeving voor iedereen. Door de realisatie van een landschapspark creëeren we een extra groene long in het centrum van de gemeente. 

In de vorige legislatuur werd reeds nagedacht over de verdere afwikkeling van de omgevingsaanleg. De vernieuwde Open VLD fractie heeft een eigentijds plan ontwikkeld als alternatief voor de plannen voor een ondergrondse parking. Het plan kan in fasen worden gerealiseerd, en zorgt voor minimale hinder voor omwonenden en middenstand.

Enkele feiten:

  • Het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) “Wiekpark” biedt de mogelijkheid om, mits miniem inboeten aan het groene en openbare karakter van de zone voor dagrecreatie, indien nodig extra parkeermogelijkheden te voorzien.
  • Langdurige werken aan een ondergrondse parking (2 jaar) zijn nefast voor horeca en winkels op en rond het Zandbergplein. Bovendien kan archeologisch onderzoek deze periode nog sterk verlengen.
  • Een deel van de beoogde gronden is nog in privébezit. De kostprijs om recreatiegronden te onteigenen is 25 à 60 euro/m².
  • Volgens het expertisecentrum CROW zijn 280 parkeerplaatsen aangewezen
  • Kostprijs van één bovengrondse parkeerplaats met waterdoorlatend materiaal: 7.500 euro.
  • Kostprijs van één ondergrondse parkeerplaats: 25.000 à 30.000 euro.,

Huidige gekende planning

Alternatief voorstel OpenVLD Zele:

Zandbergplein

Het Zandbergplein krijgt een polyvalente bestemming, maar kan indien nodig volledig als evenementenplein gebruikt worden. Gebruik makend van groene elementen, kan het plein zo afgebakend worden aan de zijkanten zodat steeds parking kan worden voorzien voor winkels en horeca. Hierdoor zal de middenstand ook tijdens de volledige ingebruikname van het evenementenplein steeds bereikbaar zijn. Verder krijgt een deel van het plein een dubbele functie met parkeermogelijkheden voor kortparkeerders of voor bewonersparking. 

Bovendien ijveren we ervoor om de de straat die beide delen van het plein scheidt, te versmallen tot 6 meter om de verkeersveiligheid te verhogen.

Omgeving sporthal De Klodde en gemeenschapscentrum De Wiek

Door het verplaatsen van het voetbalveld in combinatie met het beperkt onteigening van enkele aanpalende gronden,  kunnen er meer dan voldoende extra gratis parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  Deze  extra parkeerplaatsen worden door groenelementen aan het gezicht onttrokken.

Bij deze realisatie zorgt gesplitst verkeer tussen stappers en trappers en de auto voor een verkeersveilige omgeving. Verder zorgt het inplannen van deelfietsen voor kansen om op gemakkelijke wijze het centrum vanuit deze site te bereiken. De wandelafstand tot de Zandberg is 100 meter. Daarenboven kan door een extra uitbereiding van het camerasysteem dat nu reeds te plekke is de veiligheid geoptimaliseerd en uitgebreid worden.

Door deze realisatie krijgen we aan de zijkant  van de sporthal, waar initieel parkeerplaatsen werden voorzien, ruimte voor sport en spelmogelijkheden zoals petanquepleinen, avonturenpark voor kinderen, veldje met klimparcours  en speeltuigen voor kinderen met een beperking(iets waarvoor OpenVLD Zele  reeds eerder pleitte). Deze extra groene long in het centrum betekend een aanvulling op het reeds vooropgestelde bomenplan.

Laat je stem horen!

We bundelen al jullie meningen en bezorgen deze aan het gemeentebestuur van Zele.

Een greep uit de reacties:

Ik ben zeker geen fan van een dure onnodige ondergrondse parking. Er is parking bovengronds genoeg. Ondergronds wil ook zeggen permanente bewaking en onderhoud, anders word het een verzameling van ondergrondse activiteiten die het licht niet mogen zien. En laat ons in Zele het landelijke karakter behouden.
Arthur V.
Meer groen, meer veilige speelruimte en een parking waar deze hoort aan de klodde zelf! Ik ben geen voorstander van de huidige plannen van ondergronds parkeren met langdurige werken die vooral duur zijn en geen meerwaarde betekenen als ik dit alternatief lees! Ik stem voor!
Kimberly R.
Goed plan maar misschien eerst de straten onder handen nemen. Zou beter zijn. Hier op Zele met u fiets rond rijden is ook geen lachertje
Eva C.
Wat is het nut van een dure ondergrondse parking? Laten we kiezen voor een bovengrondse parking met een landelijk karakter en de uitgespaarde meerkost van een ondergrondse investeren in het aantrekkelijk maken van de gemeente. Er zijn pijnpunten genoeg die aandacht en oplossingen vragen. Verloedering, onderhoud infrastructuur, verkeersveiligheid om er enkele te noemen. Een ondergrondse parking is een aantrekkingspool voor vandalisme en criminaliteit. Graag een alternatief.
Jurgen W.
Ik steun volledig het alternatief voorstel van bovengronds parkeren, op die manier zullen enkel diegenen er gebruik van maken die ook wel degelijk in de buurt moeten zijn. Een ondergrondse parking brengt volgens mij een overdruk van verkeer met zich en mijns insziens zijn de omliggende straten daar niet op voorzien. Koppelen aan een verkeerscirculatieplan zou nuttig kunnen zijn.
Lieve H.